O katedře

Hlavním cílem katedry je poskytnout budoucím ekonomům – všem studentům VŠE – znalosti statistiky – především metod, pomocí nichž lze vyhodnocovat hospodářské údaje, vývojové tendence a souvislosti ekonomických ukazatelů v podniku i v celém národním hospodářství.