Termíny

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

3.9.2018 - 5.9.2018 - Seznamovací kurz 1. termín

5.9.2018 - 7.9.2018 - Seznamovací kurz 2. termín

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikační činnost

Katedru reprezentují především knižní publikace, které jsou využívány jako celostátní učebnice statistiky na většině vysokých škol se studijními obory zaměřenými na ekonomické a sociální vědy. Pro všechny statistické předměty katedry jsou k dispozici skripta, pro nejdůležitější z nich pak také vlastní monografie a učebnice, případně sbírky příkladů. Starší učební texty jsou průběžně aktualizovány a každoročně vycházejí nové tituly.

Členové katedry publikují odborné články v zahraničních časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí. Z tuzemských časopisů to jsou zejména Statistika, Politická ekonomie, Prague Economics Papers, Acta Oeconomica Pragensia , Informační Bulletin České statistické společnosti a Pojistný obzor, z ostatních periodik to je například týdeník Ekonom.
Rozsáhlá publikační činnost katedry je zdokumentována v Databázi publikační činnosti učitelů VŠE.