Publikační činnost

Katedru reprezentují především knižní publikace, které jsou využívány jako celostátní učebnice statistiky na většině vysokých škol se studijními obory zaměřenými na ekonomické a sociální vědy. Pro všechny statistické předměty katedry jsou k dispozici monografie a učebnice, případně sbírky příkladů. Starší učební texty jsou průběžně aktualizovány a každoročně vycházejí nové tituly.

Členové katedry publikují odborné články v tuzemských a zahraničních časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí. Z tuzemských časopisů to jsou zejména Statistika, Politická ekonomie, Prague Economics Papers, Acta Oeconomica Pragensia, Demografie, Informační Bulletin České statistické společnosti.
Rozsáhlá publikační činnost katedry je zdokumentována v Databázi publikační činnosti učitelů VŠE.