Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Publikační činnost

Katedru reprezentují především knižní publikace, které jsou využívány jako celostátní učebnice statistiky na většině vysokých škol se studijními obory zaměřenými na ekonomické a sociální vědy. Pro všechny statistické předměty katedry jsou k dispozici skripta, pro nejdůležitější z nich pak také vlastní monografie a učebnice, případně sbírky příkladů. Starší učební texty jsou průběžně aktualizovány a každoročně vycházejí nové tituly.

Členové katedry publikují odborné články v zahraničních časopisech a sbornících z mezinárodních konferencí. Z tuzemských časopisů to jsou zejména Statistika, Politická ekonomie, Prague Economics Papers, Acta Oeconomica Pragensia , Informační Bulletin České statistické společnosti a Pojistný obzor, z ostatních periodik to je například týdeník Ekonom.
Rozsáhlá publikační činnost katedry je zdokumentována v Databázi publikační činnosti učitelů VŠE.