Státní bakalářské zkoušky a obhajoby bakalářských prací – leden 2012 – pokyny

Pro zdárný průběh státních bakalářských zkoušek  žádáme studenty o následující:

  • studenti se přihlásí na státní bakalářskou zkoušku a na obhajobu bakalářské práce osobně v úředních hodinách na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti č. dv. 445NB nejpozději do 1. 12. 2011. Je rovněž nutné přihlásit se na státní bakalářskou zkoušku a obhajobu bakalářské práce „předběžně“ v případě, že student chce státní zkoušku skládat a předpokládá splnění všech podmínek na začátku zkouškového období. K výše uvedenému přihlášení není nutné předkládat žádné vyplněné formuláře.
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o způsobu přihlášení do ISIS a dalším
  • státní zkoušky a obhajoby bakalářských prací se budou konat 18. a 19. 1. 2012, podle počtu přihlášených
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky začátkem ledna; splnění studijních povinností doloží na sekretariát katedry v úředních hodinách Registračním listem potvrzeným studijní referentkou průběžně nejpozději do 12.1.2012
  • odevzdání bakalářské práce nejpozději do 7. prosince  2011 do 15,00 hodin na katedře v  úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/. Při odevzdání bakalářské práce předloží student vyplněné Potvrzení k bakalářské práci podepsané vedoucím práce a práce již musí být vložena v ISIS.

Děkujeme za pochopení.