Státní závěrečné zkoušky z hlavní specializace – srpen 2018

 

  • Studenti, se na srpnový termín státní zkoušky z hlavní specializace, přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti v úředních hodinách nejpozději do 6. 6. 2018. Na mimosemestrální kurzy se studenti v InSIS zatím nepřihlašují !!!
  • při přihlášení na katedře budou studenti informováni o dalším postupu, tj. o termínu přihlášení do InSIS a dalších nutných krocích (např. o způsobu případného odhlášení ze SZZ)
  • státní zkoušky se budou konat dne 27. 8. případně 28. 8. 2018 (podle počtu přihlášených studentů)
  • upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné ke skládání státní zkoušky nejpozději do 20. června 2018, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka,
  • na konkrétní termín státní zkoušky budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem cca týden před konáním státních zkoušek.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry na webu ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.