Státní zkoušky z vedlejších specializací – červen 2014

Státní zkoušky z vedlejších specializací Pojistné inženýrství, Analýza sociálně ekonomických dat a Kvantitativní analýza se budou konat dne 11. nebo 12. 6. 2014 (podle počtu přihlášených). Konkrétní termín bude studentům sdělen v červnu.

Studenti, kteří mají splněny podmínky pro složení státní zkoušky z těchto vedlejších specializací, se přihlásí přes studijní systém ISIS na příslušný mimosemestrální kurz.

Student musí před konáním státní zkoušky předložit na sekretariát katedry statistiky a pravděpodobnosti Registrační list, resp. potvrzení, na kterém bude mít od své studijní referentky potvrzeno splnění podmínek pro složení příslušné státní zkoušky. Potvrzený Registrační list, resp. potvrzení, student předloží na sekretariát katedry v úředních hodinách co nejdříve, nejpozději 6. 6. 2014. Pokud tak neučiní, nebude přihlášen na konkrétní termín státní zkoušky!!!

Na konkrétní termín budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry.  O hodině státní zkoušky budou studenti informováni mailem.