Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Harmonogram otvírání volitelných předmětů

 V tabulce jsou uvedeny volitelné předměty garantované katedrou tak, jak budou v případě dostatečného zájmu otevírány v jednotlivých semestrech.

Volitelné předměty

Kdy se otvírá
bakalářské ZS LS
4ST111 Úvod do pravděpodobnosti x x
4ST303 Analýza kategoriálních dat x x
4ST312 Úvod do statistiky – bayesovský přístup x
4ST315 Statistika v R x  x
4ST318 Základy statistiky (v angličtině) x
4ST323 Vybrané ekonomické disciplíny – historie x
4ST617 Základy statistiky (v ruštině)
4ST618 Aplikovaná statistika (v angličtině)
magisterské
4ST412 Bayesovská statistika  x
4ST417 Výpočetní statistika v R x
4ST418 Výpočetní statistika v Matlabu
4ST422   nebo 4ST622 Modely v neživotním pojištění x
4ST441 Statistické metody a kapitálové trhy (v angličtině) x
4ST444   nebo 4ST644 Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění  x
4ST532   nebo 4ST632 Operační riziko x
4ST540 Metody výběru vzorku v auditu x x
4ST650 Pokročilé statistické metody (v angličtině) x
mimosemestrálně
v dubnu