Obor Statistické metody v ekonomii (SM)

Umět statistiku znamená rozumět datům. Každá úspěšná firma ví, jak jsou data cenná pro každodenní rozhodování i dlouhodobé manažerské strategie. Dnešní doba je charakteristická obrovským množstvím dat a malým počtem lidí, kteří v nich umí číst. Datových analytiků je tak dlouhodobě kritický nedostatek. My Vám nabízíme jedinečnou možnost stát se jedním z nich.

Výuka oboru

V předmětech máme vždy pečlivě vyvážený poměr teoretických a praktických znalostí. Klademe důraz na to, aby naši absolventi byli připraveni na samostatné řešení praktických úkolů a stali se nepostradatelnými pro své zaměstnavatele.

 

 

Klíčové oblasti studia našeho oboru:
• popis a grafická analýza dat
• analýzy závislostí
• stochastické modely, teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
• prediktivní modely
• metody pro vyhodnocení terénních průzkumů a dotazníkových šetření
• finanční a pojistná matematika
• ovládání analytických softwarů.

Studium se však neomezuje pouze na statistiku. Součástí studia jsou i předměty z dalších oblastí jako je demografie, informatika, ekonomie, právo, management, marketing a další. Právě znalost těchto disciplín ve spojení se statistikou poskytne absolventům velkou výhodu v praxi.

Doporučený studijní plán

Uplatnění absolventů

Rozumět datům je královské řemeslo, které je potřeba téměř v každé oblasti. Studium oboru Statistické metody v ekonomii svým absolventům zajistí opravdu dobré uplatnění i pestrou kariéru. Uplatnění datových analytiků je velmi široké: v komerčních pojišťovnách, v analytických odděleních bank a investičních fondů, v marketingových, poradenských a výzkumných a dalších institucích a firmách.

Absolvent našeho oboru je připraven na vstup do praxe, nebo si může prohloubit své znalosti v navazujícím magisterském stupni studia oboru Statistika.

Garant oboru

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z cizího jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích testů.
Bližší informace k přijímací zkoušce
Důležité termíny pro uchazeče o bakalářské studium

Nejste rozhodnuti mezi statistickými a matematickými metodami v ekonomii?

Zkuste náš smíšený obor Statistika a ekonometrie

 

 

Informace pro současné studenty