Obor Statistika (ST)

Navazující magisterský studijní obor Statistika je součástí studijního programu Kvantitativní metody v ekonomice a je od školního roku 2014/2015 nástupcem studijního oboru Statisticko-pojistné inženýrství.

Studium představuje průřez nejpoužívanějšími statistickými metodami a postupy potřebnými při analýze ekonomických dat souběžně se všemi podstatnými stránkami pojistného inženýrství. Studenti budou schopni aplikovat statistické analytické a prognostické postupy v nejrůznějších ekonomických situacích a seznámí se s důležitými pojistnými produkty, rozbory a strategiemi, které patří neoddělitelně k praxi na tuzemských i zahraničních pojistných trzích. Předměty jsou vyučovány s využitím specializovaných statistických softwarových produktů, studenti si osvojí jejich ovládání a získají přehled o jejich využití.

Vzhledem k širokému zaměření studia naleznou absolventi uplatnění v pojišťovnách, penzijních fondech a zdravotních pojišťovnách, ale také v oblasti státní a podnikové statistiky, ve sféře finančních aktivit (investování pojistného kapitálu, pojištění finančních úvěrů), v marketingových, poradenských a výzkumných institucích včetně mezinárodních, a také tam, kde se vychovávají odborníci z oblasti statistiky a pojistného inženýrství.

Garant oboru

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

Studijní plán

pro studenty se zahájením studia ve školním roce:

Nejdůležitější informace ke studiu