Program Matematické metody v ekonomii – specializace Datové analýzy a modelování

obrázek

Garant programu: doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.
Garantka specializace: doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.

Garantující katedra: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

 

Popis programu

Jak se bránit dezinformacím a manipulaci pomocí práce s daty a jejich vizualizací? Kolik lektorů je potřeba na pokrytí všech aktivit na dětském táboře za rozumné náklady? Jaký bude průměrný věk obyvatel ve vašem městě za 20 let? Na studijním programu Matematické metody v ekonomii se studenti budou setkávat s reálnými socioekonomickými problémy, jakou jsou právě tyto. Díky tomu si osvojí různé metody a nástroje pro práci s daty a stanou se tak velmi žádanými na domácím i zahraničním trhu práce.

Tento studijní program kombinuje postupy z matematiky a statistiky s poznatky z demografie, ekonometrie a operačního výzkumu. Dokáže tak vychovat odborníky, kteří díky nabytým znalostem o získávání, analýze a interpretaci dat dokáží předvídat vývoj různých situací nejen ve firmách. Své závěry následně dokáží také vhodně prezentovat a vizualizovat. V době dnešního informačního a technického rozmachu jsou zkušenosti v tomto oboru velmi zásadní a žádané, jelikož přispívají k optimalizaci procesů a k eliminaci rizik v celé řadě odvětví.

Absolventi budou dobře připraveni na požadavky praxe a tak snadno najdou uplatnění všude, kde se vyžaduje tvůrčí a analytické uvažování. Znalosti kvantitativních metod s přesahem do ekonomie, financí účetnictví, marketingu a managementu zajistí absolventům jisté uplatnění zejména na řídících pozicích ve výzkumných nebo analytických týmech ať už ve státním nebo soukromém sektoru.

V rámci tohoto studijního programu si studenti po prvním roce studia volí specializaci z této nabídky:

 • Datové analýzy a modelování
 • Ekonomická demografie
 • Ekonometrie a operační výzkum

Specializace DATOVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ

Dnešní doba se vyznačuje velkým množstvím a různorodostí dat, kterým současně jen málokdo rozumí. Přičemž právě daty podložená analýza je stěžejním předpokladem ke správnému rozhodování, k efektivnímu a kvalitnímu směřování firmy. Do tajů statistických metod a matematických modelů pronikneš na kurzech datové analýzy a modelování, kde se naučíš data vyhodnocovat. Predikce lidského chování ti pak už nebude dělat problém.

Základní témata studia specializace DATOVÉ ANALÝZY A MODELOVÁNÍ

 • teorie pravděpodobnosti a matematická statistika

Teoretický základ pro statistické metody analýzy dat. Teorie pravděpodobnosti je matematickým základem a umožňuje pracovat s neurčitostí obklopující nás v reálném světě, matematická statistika pak buduje základ pro statistické uvažování a metody, které používáme.

 • statistické metody

Postupy a metody, které se používají v závislosti na konkrétních řešených problémech, velikosti a původu dat.

 • základy pojišťovnictví

Použití matematických a statistických postupů v pojistných aplikacích. Pojišťovny jsou častým zaměstnavatelem našich absolventů.

 • základy datové analýzy

Reálné aplikace metod analýzy dat s využitím statistických metod a možností, které statistické modely a jejich interpretace umožňují. Analýza dat je prezentována a používána jako podpora pro reálné rozhodování.

 • programování a softwarové produkty

Praktická aplikace všech výše uvedených postupů je podmíněna aktivním využitím výpočetní techniky a vhodného softwaru. Studenti se seznámí nejen s použitím různých statistických programů, ale také budou samostatně používat skriptovací jazyk R, což jim umožní řešit praktické úlohy s reálnými daty.

 

Přehled předmětů

 

Uplatnění absolventů

Absolventi specializace se uplatní jako statistici a datoví analytici v nejrůznějších oblastech aplikací. Budou vyhledávanými členy týmů, jejich výhodou je znalost analýzy dat podpořená znalostí statistických metod, schopností využívat statistické myšlení a statistický pohled na reálné problémy či riziko. Budou schopni aktivně provádět datové analýzy, ale budou mít také teoretický základ umožňující výběr nejvhodnějších metod, řešení problémů a interpretace výsledků.

Naši absolventi se uplatní

 • v pojišťovnách, bankách a všech finančních institucích
 • v konzultačních firmách
 • ve státním sektoru
 • ve výzkumu a inovacích

Návaznost na navazující magisterské programy

Absolventi specializace jsou již připraveni odejít do praxe, kde využijí své znalosti a dovednosti, nebo mohou pokračovat ve studiu v bezprostředně navazujícím magisterském programu STATISTIKA.

Přijímací řízení

Veškeré informace k přijímacímu řízení naleznete zde.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na garantku specializace – email: malai@vse.cz