Obor Statistika a ekonometrie (SE)

Pro ty, kteří si neumí vybrat mezi obory Matematické metody v ekonomii a Statistické metody v ekonomii máme ještě smíšený obor Statistika a ekonometrie. Tento obor vznikl spojením nejdůležitějších oblastí z obou programů. Výhodou je, že rozhodnutí, kterým směrem se vydáte v navazujícím studiu, můžete odložit.
Bakalářskou práci lze psát podle vlastní volby ze statistických i matematických metod.
Po skončení bakalářského programu lze pokračovat na magisterském oboru Statistika nebo Ekonometrie a operační výzkum.

Co mají obory společné

Oblasti společné se statistickými metodami

 • popis a grafická analýza dat
 • analýzy závislostí
 • teorie pravděpodobnosti a matematická statistika
 • prediktivní modely
 • ovládání analytických softwarů.

Oblasti společné s matematickými metodami

 • operační výzkum a optimalizace
 • stochastické modely
 • základy ekonometrického modelování
 • software pro matematické modelování a optimalizaci

Co se do smíšeného oboru nevešlo

Ze statistických metod v oboru Statistika a ekonometrie nenajdete:

 • finanční a pojistnou matematiku
 • metody pro vyhodnocení terénních průzkumů a dotazníkových šetření

Z matematických metod v oboru Statistika a ekonometrie nenajdete:

 • ekonometrické modelování a metody operačního výzkumu
 • řízení projektů.

Garant oboru

doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.

Přijímací řízení

Přijímací zkoušky se skládají z testu z matematiky a testu z cizího jazyka. Na základě velmi dobrých výsledků studia střední školy nebo výsledků národních srovnávacích zkoušek SCIO přijímáme bez přijímacích testů.
Bližší informace k přijímací zkoušce
Důležité termíny pro uchazeče o bakalářské studium

 

Informace pro současné studenty