Termíny

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

14.5.2018 10:00 - 22.6.2018 10:00 - Zkouškové období LS 2017/2018

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Oborová rada

Studijní obor: STATISTIKA

<

Předsedkyně: prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
Členové: prof. Ing. Josef Arlt, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. – katedra demografie FIS VŠE Praha
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. – katedra ekonometrie FIS VŠE Praha
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. – katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Praha
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. – katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Praha
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. – Ústav technické matematiky Fakulty strojní ČVUT Praha
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. – katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Praha