Oborová rada

Studijní program: STATISTIKA

Předsedkyně: prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
Členové: prof. Ing. Josef Arlt, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., FEng., dr.h.c. – katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – katedra ekonomické statistiky VŠE
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. – katedra ekonomické statistiky VŠE
doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D. – katedra ekonomické statistiky VŠE
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. – katedra demografie VŠE
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. – katedra ekonometrie VŠE
prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc. – Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. – Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. – Fakulta strojní ČVUT Praha
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. – Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. – Český statistický úřad Praha
prof. Ing. Luboš Smutka, Ph.D. – Provozně ekonomická fakulta ČZU Praha