Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Členové katedry

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Zástupkyně vedoucího katedry: doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.,
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.,
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
Tajemnice katedry: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.
Sekretariát katedry: Šárka Zívalová

Členové katedry

Jméno E-mail Kancelář Telefon kancelář
Profesoři
prof. Ing. Josef Arlt, CSc. josef.arlt@vse.cz 407 NB, 460 NB 5419, 5482
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. richard.hindls@vse.cz 444 NB 5410
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. hana.rezankova@vse.cz 442 NB 5483
Docenti
doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. marketa.arltova@vse.cz 460 NB 5482
doc. Ing. Diana Bílková, Dr. diana.bilkova@vse.cz 462 NB 5484
doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. dagmar.blatna@vse.cz 463 NB 5477
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. malai@vse.cz 461 NB 5486
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. marek@vse.cz 401 NB, 443 NB 5401, 5481
doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. iva.pecakova@vse.cz 442 NB 5483
Odborní asistenti a asistenti
Mgr. Milan Bašta, Ph.D. milan.basta@vse.cz 461 NB 5486
Ing. Adam Čabla, Ph.D. adam.cabla@vse.cz 367A NB 5478
Ing. Karel Helman, Ph.D. helmank@vse.cz 367 NB 5485
Ing. Tomáš Löster, Ph.D. tomas.loster@vse.cz 462 NB 5484
Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D. lukas.sobisek@vse.cz 463 NB 5477
Ing. Ondřej Šimpach, Ph.D. ondrej.simpach@vse.cz 367A NB 5478
Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D. zdenek.sulc@vse.cz 366 NB 5489
Mgr. Michal Vrabec, CSc. vrabec@vse.cz 443 NB 5481
Ing. Prokop Závodský, CSc. prokop.zavodsky@vse.cz 368 NB 5491
Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. zimmerp@vse.cz 367 NB 5485
Doktorandi v prezenčním studiu
Mgr. Jana Cibulková xcibj00@vse.cz  443 NB 5481
RNDr. Samuel Flimmel samuel.flimmel@vse.cz 368 NB 5491
Ing. Jan Fojtík xfojj01@vse.cz  366 NB  5489
Ing. Michaela Jirková (KEST) michaela.jirkova@vse.cz 425 NB 5435
Ing. Jiří Procházka xproj16@vse.cz 366 NB 5489
Ing. Veronika Ptáčková (KEST)
Ing. Václav Sládek xslav20@vse.cz 366 NB  5489
Ing. Peter Trcka peter.trcka@vse.cz 460 NB 5482
Externisté
RNDr. Martin Janeček, Ph.D. martin.janecek@vse.cz 367 NB 5485
RNDr. František Kosina frantisek.kosina@vse.cz 442 NB 5483
Ing. Miroslav Plašil, Ph.D. plasil@vse.cz 367A NB  5478
Ing. Zoja Pourová pourova@vse.cz 367A NB 5478
RNDr. Milan Sitař, Ph.D. Milan.Sitar@csobpoj.cz 367 NB 5484
Ing. Ondřej Vilikus, Ph.D. vilo01@vse.cz 366 NB  5489
Doktorandi v kombinovaném studiu
Ing. Hana Marie Broulíková, MSc.
Mgr. Michal Gerthofer michal.gerthofer@vse.cz
Ing. Tomáš Karel tomas.karel@vse.cz 366 NB 5489
Ing. Radoslav Kovář
Ing. Martin Matějka martin.matejka@vse.cz
Ing. Sergej Sirota
RNDr. Petr Sotona
Ing. Michal Šára xsarm06@vse.cz
Ing. Roman Štrbo
Mgr. Tomáš Václavík
Mgr. Ing. Vanda Vintrová
Ing. Ondřej Vozár
Ing. Jana Vrabcová
Ing. Lenka Vraná