Termíny

29.9.2017 - Děkanský den

29.9.2017 - Děkanský den

Hledat
Pokročilé hledání
Členové katedry

Vedení katedry

Vedoucí katedry: prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c.
Zástupkyně vedoucího katedry: doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.,
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc.,
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc.
Tajemnice katedry: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.
Sekretariát katedry: Šárka Zívalová

Členové katedry

Jméno E-mail Kancelář Telefon kancelář
Profesoři
prof. Ing. Josef Arlt, CSc. josef.arlt@vse.cz 407 NB, 460 NB 5419, 5482
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. richard.hindls@vse.cz 444 NB 5410
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. hana.rezankova@vse.cz 442 NB 5483
Docenti
doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. marketa.arltova@vse.cz 460 NB 5482
doc. Ing. Diana Bílková, Dr. diana.bilkova@vse.cz 462 NB 5484
doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc. dagmar.blatna@vse.cz 463 NB 5477
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. malai@vse.cz 461 NB 5486
doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. marek@vse.cz 401 NB, 443 NB 5401, 5481
doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. iva.pecakova@vse.cz 442 NB 5483
Odborní asistenti a asistenti
Mgr. Milan Bašta, Ph.D. milan.basta@vse.cz 461 NB 5486
Ing. Adam Čabla, Ph.D. adam.cabla@vse.cz 367A NB 5478
Ing. Karel Helman, Ph.D. helmank@vse.cz 367 NB 5485
Ing. Tomáš Löster, Ph.D. tomas.loster@vse.cz 462 NB 5484
Ing. Lukáš Sobíšek, Ph.D. lukas.sobisek@vse.cz 463 NB 5477
Ing. Ondřej Šimpach, Ph.D. ondrej.simpach@vse.cz 367A NB 5478
Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D. zdenek.sulc@vse.cz 366 NB 5489
Mgr. Michal Vrabec, CSc. vrabec@vse.cz 443 NB 5481
Ing. Prokop Závodský, CSc. prokop.zavodsky@vse.cz 368 NB 5491
Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D. zimmerp@vse.cz 367 NB 5485
Doktorandi v prezenčním studiu
Ing. Michaela Brázdilová (KEST) michaela.brazdilova@vse.cz 425 NB 5435
Mgr. Jana Cibulková xcibj00@vse.cz  443 NB 5481
Ing. Matej Čamaj xcamm01@vse.cz  366 NB 5489
RNDr. Samuel Flimmel samuel.flimmel@vse.cz 368 NB 5491
Ing. Jan Fojtík xfojj01@vse.cz  366 NB  5489
Mgr. Michal Gerthofer michal.gerthofer@vse.cz 460 NB 5482
Ing. Martin Matějka martin.matejka@vse.cz 366 NB 5489
Ing. Jiří Procházka xproj16@vse.cz 366 NB 5489
Ing. Václav Sládek xslav20@vse.cz 366 NB  5489
Ing. Karel Šafr (KEST) karel.safr@vse.cz 425 NB 5435
Externisté
RNDr. Martin Janeček, Ph.D. martin.janecek@vse.cz 367 NB 5485
RNDr. František Kosina frantisek.kosina@vse.cz 442 NB 5483
Ing. Miroslav Plašil, Ph.D. plasil@vse.cz 367A NB  5478
Ing. Zoja Pourová pourova@vse.cz 367A NB 5478
RNDr. Milan Sitař, Ph.D. Milan.Sitar@csobpoj.cz 367 NB 5484
Ing. Ondřej Vilikus, Ph.D. vilo01@vse.cz 366 NB  5489
Doktorandi v kombinovaném studiu
Ing. Tomáš Karel tomas.karel@vse.cz 366 NB 5489
Ing. Radoslav Kovář
Ing. Mgr. Michal Rychnovský, MSc
Ing. Sergej Sirota
Ing. Hana Marie Smrčková, MSc
RNDr. Petr Sotona
Ing. Marina Stecenková
Ing. Michal Šára
Ing. Roman Štrbo
Ing. Peter Trcka
Mgr. Tomáš Václavík
Mgr. Ing. Vanda Vintrová
Ing. Jana Vrabcová
Ing. Lenka Vraná