Harmonogram otvírání předmětů v AJ

V tabulce je uveden harmonogram otvírání předmětů v AJ. Uvedené předměty budou otvírány vždy jen v „x“ označeném semestru příslušného školního roku.

Povinné předměty

Kdy se otvírá
ZS LS
4ST441 Statistical Methods and Capital Markets x
4ST608 Introduction to Financial and Insurance Mathematics x
4ST616 Regression x
4ST621 Probability and mathematical statistics I x
4ST624 Mathematical and probabilistic methods in life insurance x
4ST625 Probabilistic and statistical methods in non-life insurance x
4ST630 Probability and mathematical statistics II x
4ST631 Time series x

Volitelné předměty

Kdy se otvírá
ZS LS
4ST650 Advanced Statistical Methods x
4ST632 Operational Risk
4ST644 Stochastic Processes and Risk in Finance and Insurance
4ST622 Non-life Insurance Models

Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague