Harmonogram otvírání předmětů v AJ

V tabulce je uveden harmonogram otvírání předmětů v AJ. Uvedené předměty budou otvírány vždy jen v „x“ označeném semestru příslušného školního roku.

Povinné předměty

Kdy se otvírá
ZS LS
4ST441 Statistical Methods and Capital Markets  x
4ST608 Introduction to Financial and Insurance Mathematics x
4ST616 Regression x
4ST621 Probability and mathematical statistics I x
4ST630 Probability and mathematical statistics II x
4ST631 Time series  x

Volitelné předměty

Kdy se otvírá
ZS LS
4ST650 Advanced Statistical Methods x
4ST606 Real Data Analysis x
4ST611 Applied Multivariate Statistics x x