Komise pro obhajoby doktorských disertačních prací

Studijní program: STATISTIKA

Předsedové a zástupci předsedy: prof. Ing. Josef Arlt, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., FEng., dr.h.c. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. – katedra demografie FIS VŠE Praha
Členové komise:
doc. Ing. Diana Bílková, Dr. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, CSc. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
doc. Ing. Jaroslav Sixta, CSc. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – katedra demografie FIS VŠE Praha
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. – katedra matematiky FIS VŠE Praha
prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc. – katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Praha
prof. RNDr. Gejza Dohnal, CSc. – Fakulta strojní ČVUT Praha
RNDr. Jan Klaschka, Ph.D. – Ústav informatiky AVČR, v.v.i.
doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. – katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK Praha
RNDr. Marek Malý, CSc. – Státní zdravotní ústav
Ing. Jan Popelka, Ph.D. – Fakulta životního prostředí UJEP
Ing. Marek Rojíček, Ph.D. – Český statistický úřad
Ing. Jiřina Růžková, CSc.  – odborný poradce Praha
doc. Ing. Václav Rybáček, Ph.D. – Česká národní banka