Komise pro státní doktorské zkoušky

Studijní program: STATISTIKA

Předsedové a členové:

prof. Ing. Josef Arlt, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Diana Bílková, Dr. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., FEng., dr.h.c. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
doc. Ing. Iva Pecáková, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. – katedra statistiky a pravděpodobnosti FIS VŠE Praha
prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
prof. Ing. Stanislava Hronová, CSc., dr.h.c. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
doc. Ing. Mgr. Petr Mazouch, Ph.D. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D. – katedra ekonomické statistiky FIS VŠE Praha
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. – katedra demografie FIS VŠE Praha
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. – katedra demografie FIS VŠE Praha
prof. RNDr. Jindřich Klůfa, CSc. – katedra matematiky FIS VŠE Praha