Pokyny k obhajobám disertačních prací

http://kstp.vse.cz/wp-content/uploads/2008/12/Pokyny-pro-zpracovani-disertacni-prace_2015.docx