Studijní předměty doktorského studijního programu Statistika

Předměty povinné

  • organizačně zajišťuje fakulta:

STP903 Výběrová šetření
STP904 Vícerozměrné statistické metody
STP921 Časové řady a regrese

  • organizačně zajišťuje OVV:

MIE901 Mikroekonomická analýza (Mikroekonomie 3)

Předměty volitelné

    Po dohodě se školitelem volí doktorand 1 – 3 předměty potřebné pro zpracování disertace (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).