Témata disertačních prací

Nabízená témata disertačních prací na KEST
Nabízená témata disertačních prací na KDEM

Nabízená témata disertačních prací na KSTP

Školitel Témata, resp. oblasti pro výběr témat
prof. Ing. Josef Arlt, CSc. Analýza ekonomických a finančních časových řad
doc. Ing. Diana Bílková, Dr. L-momenty, TL-momenty a LQ-momenty jako alternativní nástroj statistické analýzy dat
Nové přístupy k modelování a krátkodobým předpovědím mzdových rozdělení
Modelování mzdových rozdělení v ČR s využitím alternativních metod parametrického odhadu
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. Perceptuální mapa jako nástroj analýzy změn ve struktuře tvorby a užití HDP
Spektrální analýza ekonomických časových řad se zaměřením na metody testování významnosti spektrálních zdvihů
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. Regresní modely pro cenzorovaná data
Robustní momenty a jejich využití ve statistické indukci