Témata disertačních prací

Nabízená témata disertačních prací na KEST
Nabízená témata disertačních prací na KDEM

Nabízená témata disertačních prací na KSTP

Školitel Témata, resp. oblasti pro výběr témat
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., FEng., dr. h. c. Perceptuální mapa jako nástroj analýzy změn ve struktuře tvorby a užití HDP
Spektrální analýza ekonomických časových řad se zaměřením na metody testování významnosti spektrálních zdvihů
doc. RNDr. Ivana Malá, CSc. Regresní modely pro cenzorovaná data
Robustní momenty a jejich využití ve statistické indukci
Statistická analýza intervalově cenzorovaných dat
Kvantifikace a modelování kvality života pro stárnoucí evropskou populaci
prof. RNDr. Luboš Marek, CSc. Volitelné téma z oblasti životního či neživotního pojištění
doc. Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D. Segmentace respondentů z terénních průzkumů s využitím proměnných různých typů