Šablona pro prezentaci k obhajobě disertační práce

https://kstp.vse.cz/wp-content/uploads/page/512/Template_obhajoby_DisP2019.pptx