Zpracovávané disertační práce ve studijním oboru/programu Statistika

Zpracovávané doktorské disertační práce na KEST
Zpracovávané doktorské disertační práce na KDEM

Zpracovávané doktorské disertační práce na KSTP

Školitel Autor práce Téma práce
prof. Arlt Mgr. Miroslav Uhliar Vlastnosti ekonomických a finančních časových řad
doc. Bílková Ing. Jakub Danko, PhD. Hodnocení metod shlukové analýzy v různých podmínkách
doc. Bílková Ing. Roman Štrbo Pokročilé regulačné diagramy
prof. Hindls Ing. Jan Fojtík Optimalizace investičních strategií v případě životních pojišťoven
doc. Malá Ing. Filip Habarta Estimation in Complex Multistate Models
doc. Malá Ing. Martin Matějka Analýza statistických vlastností stavových modelů a jejich aplikace v pojišťovnictví
doc. Malá Ing. Jiří Procházka Modelování časových řad s velkou délkou sezónnosti
doc. Marek Ing. Jiří Koudelka Akcelerační techniky pro modelování budoucích cash-flow v životním pojištění
doc. Marek Ing. et Ing. Tomáš Šťastný Modelling of Yield and Spread – Spline-Based and Parsimonious Models
doc. Marek Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek Alternativní přístupy k vybraným problémům pokročilé analýzy přežívání
doc. Marek Ing. Ondřej Vozár Aplikace náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů
doc. Marek Ing. Jana Vrabcová Prognózy a modely úmrtnosti pro stárnoucí populace
prof. Řezanková Mgr. Jana Cibulková Míry podobnosti pro datové soubory s binárními daty
prof. Řezanková Ing. Jaroslav Horníček Analýza a nahrazení chybějících údajů
prof. Řezanková Mgr. Tomáš Václavík Analýza trhu s plynem
prof. Řezanková Ing. David Vlček Problematika neurčitosti ve shlukové analýze