Zpracovávané disertační práce ve studijním oboru/programu Statistika

Zpracovávané doktorské disertační práce na KEST
Zpracovávané doktorské disertační práce na KDEM

Zpracovávané doktorské disertační práce na KSTP

Školitel Autor práce Téma práce
doc. Bílková Ing. Jakub Danko, PhD. Hodnocení metod shlukové analýzy v různých podmínkách
doc. Bílková Ing. Roman Štrbo Pokročilé regulačné diagramy
doc. Bílková Mgr. Ing. Vanda Vintrová Vybrané algoritmy pro identifikaci odlehlých objektů ve shlukové analýze
prof. Hindls Ing. Jan Fojtík Optimalizace investičních strategií v případě životních pojišťoven
doc. Malá RNDr. Samuel Flimmel Analýza useknutých časových radov
doc. Malá Ing. Filip Habarta Estimation in Complex Multistate Models
doc. Malá Ing. Radoslav Kovář Využití analýzy přežívání v kreditním skóringu
doc. Malá Ing. Martin Matějka Analýza statistických vlastností stavových modelů a jejich aplikace v pojišťovnictví
doc. Malá Ing. Jiří Procházka Modelování časových řad s velkou délkou sezónnosti
doc. Marek Ing. Jiří Koudelka Akcelerační techniky pro modelování budoucích cash-flow v životním pojištění
doc. Marek Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek Statistical Learning for Purposes of Survival Analysis
doc. Marek Ing. Ondřej Vozár Aplikace náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů
doc. Marek Ing. Jana Vrabcová Modelování úmrtnosti
prof. Řezanková Mgr. Jana Cibulková Míry vzdálenosti ve shlukové analýze
prof. Řezanková Ing. Sergej Sirota Propenzitní modely v bankovnictví
prof. Řezanková Mgr. Tomáš Václavík Analýza trhu s plynem
prof. Řezanková Ing. David Vlček Problematika neurčitosti ve shlukové analýze