Zpracovávané disertační práce ve studijním oboru/programu Statistika

Zpracovávané doktorské disertační práce na KEST
Zpracovávané doktorské disertační práce na KDEM

Zpracovávané doktorské disertační práce na KSTP

 

Školitel Autor práce Téma práce
doc. Bílková Ing. Jakub Danko, PhD. Hodnocení metod shlukové analýzy v různých podmínkách
prof. Hindls Ing. Jan Fojtík Optimalizace investičních strategií životních pojišťoven
doc. Malá Ing. Filip Habarta Portfolio Credit Risk Modelling Using Multi-State Models Combined with Survival Methods
doc. Malá Ing. Martin Matějka Analýza statistických vlastností stavových modelů a jejich aplikace v pojišťovnictví
doc. Malá Ing. Stanislav Kováč Statistical Methods in Big Data
prof. Marek Ing. Jiří Koudelka Akcelerační techniky pro modelování budoucích cash-flow v životním pojištění
prof. Marek Ing. et Ing. Tomáš Šťastný Modelling of Yield and Spread – Spline-Based and Parsimonious Models
prof. Marek Ing. MUDr. Lubomír Štěpánek Alternativní přístupy k vybraným problémům pokročilé analýzy přežívání
prof. Marek Ing. Ondřej Vozár Aplikace náhodných procesů pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů
prof. Marek Ing. Jana Vrabcová Prognózy a modely úmrtnosti pro stárnoucí populace
prof. Řezanková Mgr. Jana Cibulková Míry podobnosti pro datové soubory s binárními daty
prof. Řezanková Ing. Jaroslav Horníček Analýza a nahrazení chybějících údajů
prof. Řezanková Mgr. Tomáš Václavík Analýza trhu s plynem