Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Témata disertačních prací

Nabízená témata disertačních prací na KEST
Nabízená témata disertačních prací na KDEM

Nabízená témata disertačních prací na KSTP

Školitel Témata, resp. oblasti pro výběr témat
prof. Ing. Josef Arlt, CSc. Analýza finančních časových řad
doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D. Analýza demografických časových řad
doc. Ing. Diana Bílková, Dr. L-momenty, TL-momenty a LQ-momenty jako alternativní nástroj statistické analýzy dat
Nové přístupy k modelování a krátkodobým předpovědím mzdových rozdělení
Modelování mzdových rozdělení v ČR s využitím alternativních metod parametrického odhadu
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. Perceptuální mapa jako nástroj analýzy změn ve struktuře tvorby a užití HDP
Spektrální analýza ekonomických časových řad se zaměřením na metody testování významnosti spektrálních zdvihů
prof. Ing. Hana Řezanková, CSc. Problematika neurčitosti ve shlukové analýze