4PI – Pojistné inženýrství

A. Garant

doc. RNDr. Luboš Marek, CSc.

B. Charakteristika

Tato vedlejší specializace umožňuje studentům získat teoretické znalosti z oblasti pojistné a statistické teorie, které budou aplikovány zejména na řízení rizika a základní praktické dovednosti z oblasti pojišťovnictví. Důraz bude kladen na využití statisticko – matematických metod při propočtech sazebníků pro různé pojistné produkty životního i věcného pojištění, pro propočet velikosti technických rezerv, solventnosti, přístupů k zajištění apod.

Předměty pojistného inženýrství jsou nedílnou součástí výuky na všech vysokých školách ekonomického směru ve vyspělých státech, neboť pojišťovnictví je jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví. Na pojistném trhu je dlouhodobě nedostatek odborníků v oblasti pojistného inženýrství, zejména odborníků spojujících znalosti pojistného inženýrství se znalostmi statistických metod.

Absolventi VS budou schopni se s přehledem orientovat v informatických, statistických, matematických a finančních postu­pech pojišťoven i správních a regulatorních orgánů pověřených dozorem nad pojišťovnictvím, získají schopnost porozumět praxi a tendencím vývoje pojistného trhu a pojišťovnictví v ČR i jednotného trhu v rámci EU, včetně jejich právního zakotvení.

C. Podmínky vstupu do vedlejší specializace:

Určeno studentům všech fakult kromě posluchačů hlavní specializace SP Statisticko-pojistné inženýrství a Statistika.

D. Kapacita:

neomezena

E. Požadavky na absolvování

 

I. Povinné předměty – 18 ECTS

Ident Název předmětu
4ST220 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matem. statistiky
4ST425 Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění
4ST525 Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění

 

II. Volitelné předměty – 12 ECTS

Ident Název předmětu
4ST309 nebo 4ST608 Úvod do finanční a pojistné matematiky
4ST320 Základy pojistné matematiky
4ST422 nebo 4ST622 Modely v neživotním pojištění
4ST444 nebo 4ST644 Stochastické procesy a riziko ve financích a pojištění
4DM414 Aktuárská demografie
1BP201 Základy pojišťovnictví
1BP323 Hospodaření komerční pojišťovny
1BP401 Pojišťovnictví II
1BP311 Pojistné právo
1BP411 Risk management
1BP414 Teorie a praxe dluhopisů

 

III. Souborná zkouška – 3 ECTS

F. Otázky k souborné zkoušce z Pojistného inženýrství 4PIN