doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: blatna@vse.cz
NB 4.p., m.č. 463, tel. +420-224 095 477

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:

1961 – 1966 strojní fakulta Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, ekonomický směr
1978 dizertace na ČVUT, vědní obor teorie plánování a řízení,
1995 habilitace v oboru statistika na Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze

Zaměstnání:

1966 – 1990 Výzkumný ústav sociálně-ekonomických informací a automatizace v řízení (výzkumná pracovnice, vědecká tajemnice ústavu a vedoucí výzkumného odboru)
1991 – dosud Vysoká škola ekonomická v Praze, katedra statistiky a pravděpodobnosti fakulty informatiky a statistiky
1993 – dosud zástupce vedoucího katedry statistiky a pravděpodobnosti VŠE
1996 – 2003 Technická univerzita v Liberci, Hospodářská fakulta, katedra pojišťovnictví, sekce statistiky
2003 – dosud Bankovní institut vysoká škola. Katedra matematiky a statistiky.

Odborná činnost:

Členství v odborných společenských organizacích:

1993 – dosud Česká statistická společnost
1993 – 2014 členka akademického senátu FIS VŠE
1993 – 1996 členka akreditační komise FIS VŠE
1996 – 2011 členka studijní rady fakulty informatiky a statistiky pro obor statistika a ekonometrie
1997 – 2011 členka Rady vysokých škol ČR
1998 – 2011 předsedkyně akademického senátu FIS VŠE
1998 – 2011 členka vědecké rady FIS VŠE
1998 – 2011 členka konkurzní komise FIS VŠE
Pedagogické zaměření:

  • základní kurzy statistiky
  • metody analýzy a prognózy časových řad
  • neparametrické a robustní metody

Výzkumné zaměření:

  • podmínky, předpoklady a specifika používání statistických postupů v ekonomii
  • metody analýzy a prognózy časových řad
  • neparametrické metody
  • robustní odhady
  • aplikace analytických postupů v ekonomii