RNDr. František Kosina

Vysoká škola ekonomická v PrazeRNDr. František Kosina

katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

Externí spolupracovník

NB 4.p., m.č. 442, tel. +420-224 095 483,
e-mail: František.Kosina@vse.cz


Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace

1976 -1981 UK v Praze, MFF, obor učitelství přírodovědných oborů pro školy II. cyklu (Mgr.),
1985 UK v Praze, MFF, rigorózní zkouška v oboru teorie vyučování matematice (RNDr.)
1996 -1991 UK v Praze, PedF, obor školský management (Bc.)

Zaměstnání

1982 – 1987 Gymnázium Kladno, výuka MAT, FYZ
1987 – 2005 Obchodní akademie a VOŠE Mladá Boleslav, výuka MAT, STA, FYZ, ředitel školy
2005 – 2012 SOŠ Horky nad Jizerou, zástupce ředitele, učitel MAT
2008 – dosud VŠE v Praze, FIS, katedra informatiky a statistiky, externista, výuka STA
2013 – dosud Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1, ředitel školy, výuka MAT, FYZ

Odborná činnost

Pedagogické zaměření

Základní kurzy matematiky a statistiky

Tvůrčí a vývojová činnost

2007 – dosud hlavní manažer projektu v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
1999 – dosud spoluautor projektu zavedení bakalářského studia v Mladé Boleslavi na VNVŠ (včetně koncipování předmětů matematiky a statistiky)
1995 – 1996 spoluautor projektu zřízení veřejné VOŠ v Mladé Boleslavi (včetně zavedení a výuky předmětu Matematicko statistické metody)
1992 – dosud mezinárodní programy a projekty EU (Comenius, Leonardo, Arion)
1998 – 2002 projekt bezbariérového přístupu a pohybu studentů školy