Ing. Adam Čabla, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika
Asistent
e-mail: adam.cabla@vse.cz
NB 3.p., m.č. 367A, tel. +420 224 095 478

 

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:

2010 – nyní: VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, obor Statistika (PhD.)

2005 – 2010: VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky, obor Statistické a pojistné inženýrství (Ing.)

 

Pedagogická a odborná praxe:

2010 – nyní: katedra statistiky VŠE

Výuka oborů bakalářského studie (kurzy Statistika, Statistika pro finance, Úvod do pravděpodobnosti, Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky, Teorie pravděpodobnosti, Probability and Mathematical Statistics I)

Vedení a oponování bakalářských prací

Oponování diplomových prací

2011 – 2014 Vyšší odborná škola informačních služeb – výuka předmětů Statistika I a Statistika II

2013 – 2014 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo – výuka předmětů Statistika I, Statistika II, Informatika I a Informatika II

 

Publikační a vědecká činnost:

Autor dvou článků ze seznamu RVVI, 5 článků v recenzovaných odborných časopisech, 7 příspěvků na mezinárodních konferencích, spoluautor učebnice Statistika v příkladech

Řešitel dvou grantů IGA, spoluřešitel dvou grantů IGA

 

Odborné zájmy:

Teorie pravděpodobnosti

Analýza cenzorovaných dat a analýza přežití

Analýza dat z VŠPS – zkoumání doby nezaměstnanosti