Ing. Zdeněk Šulc, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

email: zdenek.sulc@vse.cz
NB 4. p, m. č. 461, tel.: 224 095 486

 

Osobní údaje

Kvalifikace:
2012 – 2017 VŠE Praha, doktorské studium oboru statistika (Ph.D.)
2009 – 2012 VŠE Praha, obor statisticko-pojistné inženýrství (Ing.)
2006 – 2009 VŠE Praha, obor statistika a ekonometrie (Bc.)

Zaměstnání:
2015 – dosud VŠE Praha, Katedra statistiky a pravděpodobnosti
2015 – 2020 Národní ústav duševního zdraví
2011 – 2012 GfK s.r.o.

Odborná činnost

Zájmy:
shluková analýza, klasifikační metody
analýza dotazníkových šetření
kategoriální data
biostatistika