doc. Ing. Iva Pecáková, CSc.

Vysoká škola ekonomická v PrazePecakova
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: pecakova@vse.cz
NB 4.p., m.č. 442, tel. +420-224 095 483

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:
1974 – 1978 VŠE v Praze, obor ekonomická statistika
1979 – 1984 aspirantské studium na katedře statistiky a pravděpodobnosti VŠE
2005 habilitace v oboru Statistika.

Pedagogická a odborná praxe:
1978 – 1979 katedra demografie VŠE
1979 – 1990 katedra statistiky VŠE
1990 – dosud katedra statistiky a pravděpodobnosti VŠE
– výuka ve všech stupních studia:

bakalářském (základní statistické kurzy – statistika a pravděpodobnost, statistické metody, přednášky a cvičení; kurz Statistické metody 2 – terénní průzkumy, výzkumy trhu, výzkumy veřejného mínění, přednášky a cvičení)
magisterském (kurz Vícerozměrná statistika – přednášky; vedení a oponování diplomových prací),
doktorském (kurzy Vícerozměrné statistické metody, Statistická analýza kategoriálních dat; vedení a oponování disertačních prací);
přednášky a konzultace pro agentury a firmy zabývající se výzkumy veřejného mínění, marketingovými průzkumy, ap.
1998 – 2005 institut sociologických studií Univerzity Karlovy v Praze – přednášky, cvičení a semináře ze statistiky, SPSS a analýzy dat na bakalářském i magisterském stupni studia
2010 – 2013 VŠMIEP Praha – přednášky a cvičení ze statistiky

Členství v odborných organizacích:
Česká statistická společnost

Odborné zájmy:
výběrová šetření, terénní průzkumy – výzkumy veřejného mínění, marketingové průzkumy, sociologické průzkumy, analýza kategoriálních dat, vícerozměrné statistické metody, SPSS