Ing. Karel Helman, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v Praze
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: helmank@vse.cz
NB 3.p., m.č. 367, tel. +420-224 095 485

Osobní údaje:

Kvalifikace:
1998 – 2002 VŠE Praha, obor statistika a ekonometrie (Bc.);
2002 – 2005 VŠE Praha, obor statisticko-pojistné inženýrství (Ing.);
2005 – 2012 VŠE Praha, doktorské studium oboru statistika (Ph.D.)

Zaměstnání:
2004 – 2005 Český statistický úřad
2005 Q-DAS, spol. s r.o.
2005 – 2014 Český hydrometeorologický ústav

Odborná činnost:

Odborné zájmy:
Časové řady, lineární regresní analýza
Analýza klimatologických a environmentálních časových řad
Popisný přístup ke statistickému modelování a analýze obecně