Mgr. Milan Bašta, Ph.D.

Vysoká škola ekonomická v PrazeMgr. Milan Bašta
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: milan.basta@vse.cz
NB 4.p., m.č. 461, tel. +420-224 095 486

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:

1998 – 2003 MFF UK, obor: Fyzika (Mgr.);
2006 – 2010 FIS VŠE, doktorské studium, obor: Statistika

Zaměstnání:

2003 – 2007 Astronomický ústav, Akademie věd ČR, výzkumný pracovník
2008 – dosud VŠE Praha, Katedra statistiky a pravděpodobnosti, odborný asistent

 

Pedagogická činnost:

* Výuka kurzů statistiky, časových řad, regresní analýzy, základních kurzů statistiky v R a výpočetní statistiky v R
* Garantování předmětů
* Vedení bakalářských a diplomových prací
* Člen komise pro obhajoby bakalářských a diplomových prací
* Člen komise pro státní závěrečné zkoušky

 

Vědecké zaměření a činnost:
* Analýza časových řad ve frekvenční doméně (Fourier, wavelety), predikce časových řad, regresní analýza
* Publikace odborných článků, účast v grantových projektech