Ing. Prokop Závodský, CSc.

Vysoká škola ekonomická v Prazezavodsky_prokop
katedra statistiky a pravděpodobnosti
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3, Česká republika

e-mail: zavodsky@vse.cz
NB 3.p., m.č. 368, tel. +420-224 095 491

Osobní údaje:

Vzdělání a kvalifikace:
1963 maturita na gymnáziu v Brně,
1968 promoce na Vysoké škole ekonomické v Praze (obor Ekonomicko-matematické výpočty, specializace statistika),
1992 CSc.

Odborná činnost:

1968 – 1972 asistent na katedře statistiky
1972 – 1990 odborný asistent na katedře statistiky
1990 –           odborný asistent na katedře statistiky a pravděpodobnosti
Centrum pro dějiny VŠE – člen vědecké rady a externí spolupracovník

Externí pedagogická činnost v minulosti:
Fakulta managementu VŠE v Jindřichově Hradci
Fakulta dopravní ČVUT
Divadelní fakulta AMU
Metropolitní univerzita Praha
Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázeňství

Odborné zaměření:

  • Statistické metody,
  • Dějiny statistiky,
  • Dějiny ekonomického školství.

Garant předmětu 4ST323 Vybrané ekonomické disciplíny – historie

Členství v odborných společnostech:
Česká statistická společnost
Společnost pro dějiny věd a techniky