Kontakt

Katedra statistiky a pravděpodobnosti
Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky
nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3

Sekretariát

Šárka Zívalová
NB 4.p., m.č. 445
Tel. : +420-224 095 430