Harmonogram otvírání povinných předmětů garantovaných KSTP

V tabulce je uveden harmonogram otvírání povinných předmětů garantovaných katedrou. Uvedené předměty budou otvírány vždy jen v „x“ označeném semestru příslušného školního roku. Předměty, které zde uvedeny nejsou, jsou otvírány vždy v obou semestrech školního roku.

Povinné předměty

Kdy se otvírá
ZS LS
4ST203 Statistika 1 x
4ST214 Teorie pravděpodobnosti x
4ST215 Matematická statistika  x
4ST231 Základy statistiky x
4ST320 Základy pojistné matematiky x
4ST413 Teorie výběrových šetření x
4ST425 Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění x
4ST430 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2 x
4ST525 Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění x