Harmonogram otvírání povinných předmětů garantovaných KSTP

V tabulce je uveden harmonogram otvírání povinných předmětů garantovaných katedrou. Uvedené předměty budou otvírány vždy jen v „x“ označeném semestru příslušného školního roku. Předměty, které zde uvedeny nejsou, jsou otvírány vždy v obou semestrech školního roku.

Povinné předměty

Kdy se otvírá
ZS LS
4ST101 Základy datových analýz x
4ST204 Statistika pro informatiky x
4ST210 Statistika pro finance x
4ST221 Úvod do teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky x
4ST222 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 1 x
4ST231 Základy statistiky x
4ST310 Statistické výpočetní prostředí x
4ST312 Úvod do statistiky – bayesovský přístup x
4ST319 Výpočty v pojišťovnictví x
4ST320 Základy pojistné matematiky x
4ST410 Statistické úsudky x
4ST414 Teorie výběrových šetření x
4ST412 Bayesovská statistika x
4ST417 Výpočetní statistika v R x
4ST425 Matematické a pravděpodobnostní metody v životním pojištění x
4ST426 Regrese x
4ST430 Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika 2 x
4ST508 Neparametrické metody a analýzy přežívání x
4ST525 Pravděpodobnostní a statistické metody v neživotním pojištění x