Studijní obory

Katedra statistiky a pravděpodobnosti se podílí na zabezpečování studijních oborů, které jsou akreditovány v rámci studijního programu Kvantitativní metody v ekonomii (viz Studijní programy)

Bakalářské studijní obory

  Navazující magisterské obory

  Vedlejší specializace

  Doktorské studium