4ST201–důležité informace k náhradním testům

Upozorňujeme studenty, že případnou neúčast na náhradních termínech testů 4ST201 je nutné omluvit neprodleně, nejpozději 24.6.2009, u svého přednášejícího (v případě přednášek prof. Hindlse a prof. Řezankové pak omlouvá Ing. Arltová). Neschopenku doneste osobně nebo pošlete mailem naskenovanou příslušnému přednášejícímu.
Neomluvené účasti na testu a hodnocení 4+ budou automaticky převedeny na hodnocení 4.
Rovněž upozorňujeme studenty přihlášené na poslední vypsaný náhradní termín (dne 23.6.), že mohou dosáhnout pouze hodnocení 1, 2, 3 nebo 4, a to i v případech kdy měli první termín řádně omluven.