BAKALÁŘSKÉ (SOUBORNÉ) ZKOUŠKY ZE STATISTIKY

V návaznosti na dřívější  sdělení týkající se vypisování termínů bakalářských (souborných) zkoušek ze statistiky (ZST) pro studenty, kteří studují ve studijním plánu  C a D a dosud nemají tuto zkoušku složenu, nabízí katedra statistiky a pravděpodobnosti nově těmto studentům následující dvě možnosti získat potřebnou bakalářskou zkoušku:

1) Student si zaregistruje a řádně absolvuje předmět 4ST201 – v rámci předmětu 4ST201 získá potřebný počet bodů a bude hodnocen stupněm 3 nebo lepším. Poté požádá o uznání tohoto hodnocení jako absolvování bakalářské zkoušky.

2) Student se přihlásí klasickým způsobem na mimosemestrální kurz ZST vypsaný v ISIS na příslušný semestr a po tomto přihlášení se na konkrétní termín zkoušky přihlásí osobně na sekretariátu katedry statistiky a pravděpodobnosti, místnost 445NB, v období zveřejněném na webu katedry. Termíny bakalářských zkoušek budou shodné s termíny závěrečných testů předmětu 4ST201, to znamená, že budou vždy ve zkouškovém období  příslušného semestru. Zkoušky budou probíhat v posluchárnách společně se studenty předmětu 4ST201, tedy nikoli na počítačových učebnách, a budou mít pouze písemnou část.  Hodnocení bude automaticky zapsáno a započítáno jako bakalářská zkouška. Obsahově se ověření znalostí nemění – upozorňujeme však studenty, že vzhledem ke konání bakalářských zkoušek na nepočítačových učebnách, musí znát výstupy analýz ze SASu, na základě kterých budou při testech dělat případné dopočty nebo interpretaci výsledků.

Pro letní semestr 2010/2011 se studenti na konkrétní termín přihlásí na sekretariátu KSTP v období 25.4.2011– 2.6.2011, a to v úředních hodinách.