DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY 4ST201

Všechny žádosti o omluvení termínu zkoušky, omluvení kurzu apod. vyřizujte prosím POUZE SE SVÝM PŘEDNÁŠEJÍCÍM (nikoli se sekretářkou katedry ani s garantem předmětu ani s cvičícím), tzn. s tím, koho jste měli zapsaného na přednášku. V případě, že byl přednášejícím prof. Hindls obracejte se s žádostmi výhradně na Ing. Arltovou. Zároveň upozorňujeme studenty, že musí absolvovat závěrečnou zkoušku v již vypsaných termínech. Nadkapacitní zápisy na zkoušku nejsou možné a veškeré přihlašování a odhlašování je možné pouze přes ISIS. Jestliže se student zkoušky nezúčastní (bez řádné omluvy) nebo se na žádný termín nezapíše, bude hodnocen známkou „nevyhověl“.
Omluvení celého kurzu přednášejícím je v systému ISIS označeno datem 5. 5. 2009. Omluvy s jiným datem nejsou omluvou kurzu a student musí absolvovat vypsaný opravný termín zkoušky.