Harmonogram otvírání volitelných předmětů na školní rok 2014/2015

http://kstp.vse.cz/studenti/harmonogram-otvirani-volitelnych-predmetu/