Navýšení kapacity 4ST201 a přesun některých cvičení na jiné učebny

Díky výměnám učeben s jinými katedrami (ve stejném čase) a přidáním dalšího cvičení se podařilo navýšit kapacitu 4ST201 až na 2039 míst. S tím je spojen i přesun některých cvičení na jiné místnosti. Prosíme, zkontrolujte si aktuální místnosti svých cvičení.