Obhajoby diplomových prací – srpen 2013

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 27. 8. 2013 případně 26. 8. 2013 (podle počtu přihlášených na SZZ a obhajoby DP)

Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 24. 6. 13.

 1.    Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 7. 6. 2013. Na mimosemestrální kurz se studenti v ISIS zatím nepřihlašují!!!!!! Přesné pokyny pro odevzdání diplomové práce jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/.

 2.    Při odevzdání diplomové práce odevzdá student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce (na Potvrzení musí již být stanoven oponent!) a práce již musí být řádně vložena v ISIS.

3.    Na konkrétní termín obhajoby budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině obhajoby budou studenti informováni mailem cca týden před konáním obhajob.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry  na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. Koncem června se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.