Obhajoby diplomových prací – srpen 2015

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 28. 8. (případně 27. 8.) 2015.

Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 22. 6. 15 na sekretariát katedry v úředních hodinách.

 1.   Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 3. 6. 2015. Na mimosemestrální kurz se studenti v ISIS zatím nepřihlašují!!!!!! Přesné pokyny pro odevzdání diplomové práce jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/.

2.    Při odevzdání diplomové práce odevzdá student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce (na Potvrzení musí již být stanoven oponent!) a práce již musí být řádně vložena v ISIS.

3.    Na konkrétní termín obhajoby budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině obhajoby budou studenti informováni mailem cca týden před konáním obhajob.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.