Obhajoby diplomových prací – srpen 2016

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 25. 8. (případně 26. 8.) 2016.

Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 21. 6. 16 (do 11,30 hodin) na sekretariát katedry v úředních hodinách.

  1. Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 1. 6. 2016.       Na mimosemestrální kurz se studenti v InSIS přihlašují po 8. 6., před odevzdáním práce již musí být v InSIS přihlášeni!!!!!! Přesné pokyny pro odevzdání diplomové práce jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/.
  1. Při odevzdání diplomové práce odevzdá student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce (na Potvrzení musí již být stanoven oponent!) a práce již musí být řádně vložena v InSIS.
  1. Na konkrétní termín obhajoby budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině obhajoby budou studenti informováni mailem cca týden před konáním obhajob.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.