Obhajoby diplomových prací – srpen 2017

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 22. 8. (případně 21. 8.) 2017.

Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 23. 6. 17 na sekretariát katedry v úředních hodinách.

  1.  Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 5. 6. 2017. Na mimosemestrální kurz se studenti v InSIS zatím nepřihlašují!!!!!! Přesné pokyny pro odevzdání diplomové práce jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/.
  1. Upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné k obhajobě diplomové práce nejpozději do 21. června 2017, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka.
  1. Při odevzdání diplomové práce odevzdá student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce (na Potvrzení musí již být stanoven oponent!) a práce již musí být řádně vložena v InSIS.
  1. Na konkrétní termín obhajoby budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině obhajoby budou studenti informováni mailem cca týden před konáním obhajob.

 Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.