Obhajoby diplomových prací – srpen 2018

Termín obhajob diplomových prací byl stanoven na 27. 8. případně 28. 8. 2018.

Termín odevzdání diplomové práce nejpozději do 22. 6. 18 do 11,30 hodin na sekretariát katedry v úředních hodinách.

  • Studenti se na obhajobu diplomové práce přihlásí osobně na sekretariátu katedry v úředních hodinách, a to nejpozději do 6. 6. 2018. Na mimosemestrální kurz se studenti v InSIS zatím nepřihlašují!!!!!! Přesné pokyny k přihlášení v InSIS obdrží studenti při přihlášení na katedře. Pokyny pro odevzdání diplomové práce jsou zveřejněny na webu katedry http://kstp.vse.cz/.
  • Upozorňujeme studenty, že musí mít splněny své studijní povinnosti potřebné k obhajobě diplomové práce nejpozději do 20. června 2018, kontrolu splnění studijních povinností provádí studijní referentka.
  • Při odevzdání diplomové práce odevzdá student vyplněné Potvrzení k diplomové práci podepsané vedoucím práce (na Potvrzení musí již být stanoven oponent!) a práce již musí být řádně vložena v InSIS.
  • Na konkrétní termín obhajoby budou studenti přihlášeni sekretářkou katedry. O konkrétní hodině obhajoby budou studenti informováni mailem cca týden před konáním obhajob.

Prosíme studenty, aby si před plánovaným dnem návštěvy sekretariátu katedry na webu katedry ověřili aktuální úřední hodiny. V červnu se budou konat přijímací zkoušky, zápisy a státní zkoušky, a proto se budou stálé úřední hodiny měnit. Děkujeme za pochopení.