Odevzdání diplomových a bakalářských prací pro obhajoby v lednu 2011

Práce je nutné odevzdat na sekretariát katedry:

  • diplomové práce nejpozději 16. 12. 2010  do 11,30 hodin
  • bakalářské práce nejpozději 4. 1. 2011  do 11,30 hodin