Odevzdání diplomových prací pro termín obhajob srpen-září 2010

Upozorňujeme studenty, že termín odevzdání diplomové práce pro termín obhajob v srpnu-září 2010 je nejpozději do 30. 6. 2010 na katedře v úředních hodinách – přesné pokyny pro odevzdání jsou zveřejněny zde;  při odevzdání práce předloží student vyplněné Potvrzení k diplomové práci  podepsané vedoucím práce.