Pozvánka na seminář Zobecněné lineární modely v pojišťovnictví 8.1.2014

Dovolujeme si Vás pozvat na interní seminář, který se bude zdarma konat ve spolupráci s Tools4f. Seminář povede Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.

Zájem prosíme z kapacitních důvodů nahlásit na zimmerp@vse.cz do 3. 1. 2014.

 

Seminář se bude konat dne 8. 1. 2014 v době 10:30 – cca 16 hod. (s pauzou na oběd) na RB 336.

Téma je Zobecněné lineární modely v pojišťovnictví.

Během semináře budou vysvětleny základní principy zobecněného lineárního modelu a základní postupy vedoucí k jeho sestavení a posouzení. Výpočty budou demonstrovány na jednoduchých ilustrativních příkladech v Excelu na reálných příp. imaginárních datech. Poté budou následovat případové studie na reálných datech z pojistné praxe ve statistickém software R. Vlastní instalace R není nutná.

 

Stručný obsah semináře:

1) Srovnání předpokladů klasického lineárního modelu a zobecněného lineárního modelu

2) Specifikace zobecněného lineárního modelu, spojovací funkce a používaná rozdělení

3) Odhady parametrů

4) Posuzování modelu

Případové studie pro různé typy dat, se kterými se lze setkat v pojistné praxi.

Těšíme se na Vás.