Přednáška hostující profesorky Lubici Hurbánkové na téma analýzy trhu práce a mezd 21.3.2013

http://kest.vse.cz/prednaska-hostujici-profesorky-lubice-hurbankove-na-tema-analyzy-trhu-prace-a-mezd-21-3-2013/