Registrace upozornění – 4ST309 v LS v angličtině

Předmět 4ST309 bude počínaje LS 2009/2010 vyučován vždy v letním semestru v angličtině.